10 Temmuz 2018 Salı

Anadolu nedir ve neresini kapsar?

Yunanca "Doğu" anlamına gelen ή άνατολή (anatole) kelimesi kökenlidir Anadolu.

"Doğmak, yükselmek" anlamına gelen Yunanca άνατέλλειν (anatellein) fiilinden gelir.
"Doğu ülkesi" anlamına gelen Anatolia Bizans'ın Afyon, Isparta, Konya, Kayseri ve İçel yörelerini kapsayan idari birimi için kullanılmıştır.

Osmanlı'da "Anadoli veya Anatolu", merkezi Amasya olan ve Sivas ve Kastamonu'yu kapsayan bir eyaletin adı olarak geçmiştir.

Sivas'ın ötesi için Anadolu tabiri kullanılmamıştır, çünkü kapsamaz.Yani cumhuriyet döneminden önce "Anadolu"nun bilinen doğu sınırı olarak hep Fırat Nehri kabul ediliyordu.

''Anadolu İnsanı'' derken bu kavram Kürtleri kapsamamaktadır. Kürtler, Kürdistan coğrafyasının insanıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder