13 Mart 2018 Salı

Ermeni Alfabesi Çalıntı Mı?

Yüz yıllardır Kürtlerin altın ve gümüş oymacılık hünerlerini, halayını, müziğini, tarih ve kültürünü kendilerine mal eden, Kürtleri Zaza, Kurmanc ve Êzdi olarak bölmeye çalışıp, Kürtlerin milyonlarca yıllık ülkeleri Kürdistan'da, Kürtleri bölüp, güçsüzleştirmek için baş vurmadıkları hile kalmayan Ermenilerin alfabesinin de kendilerine ait olmadığı ortaya çıktı.


Ermenilerin milattan sonra beşinci yüzyıldan sonra kullanmaya başlayıp, kendilerinin oluşturduklarını iddia ettikleri alfabe, milattan önce dördüncü yüzyıldan beri Etiyopyalılar tarafından kullanılıyor. Yani Ermenilerin kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri alfabeyi, Etiyopyalılar onlardan  binlerce yıl önce kullanıyordu.
Ermeni alfabesinin mucidi olarak bilinen Mêsrop Maştoc, Etiyopya'dan göç eden bir Habeş olup, bu alfabeyi rüyasında gördüğünü söylemiştir. Nasıl bir rüya ise, ilk defa rüyasında gördüğünü iddia ettiği bütün harfler aklında kalmıştır.

Bazı kaynaklar ise, Mêsrop Maştoc'un bir çok alfabeyi inceleyerek Ermeni alfabesini oluşturduğunu belirtirler. Ama anlaşılan bir çok alfabeyi incelemek yerine, direk Etiyopya alfabesini alıp Ermenilere sunmuştur.

Habeşistan, resmî ismiyle Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti (Amharca: Ityopp'ya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik) büyük bir Doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin başkenti mahallî lisanda "yeni çiçek" anlamına gelen Addis Ababa'dır. Habeşistan'ın komşuları Sudan, Güney Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve Uganda'dır.
Daha çok Habeşistan ismiyle bilinen Etiyopya, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden biridir. Arkeolojik olarak kuruluşu MÖ 13. asra kadar götürebilinen Etiyopya devleti, 1936-1941 arasındaki Mussolini İtalya'sının istila ve işgal hareketini saymazsak, tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın bazı Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesidir.

Ermenilerin sadece yazdıkları tarih, alfabe ve dilleri değil, bayrakları da kopya. 1990 yılında Kolombiya Bayrağını ters çevirip, tarihi Ermeni Bayrağı (!) olarak sunmuşlar.
Ermenilerin günümüzde Ermeni Soykırımına ait olduğunu iddia ederek kamuoyuna sundukları fotoğrafların çoğunluğu, başta Ermenilerin tarihi Kürt bölgesi Rewan'da Kürtlere yaptıkları katliamlar başta olmak üzere, Koçgıri, Şeyh Said, Ağrı ve Dersim'de yapılan Kürt katliamlarına ait fotoğraflardır.

Çok ilginçtir: Tarihleri, kültürleri, müzikleri, alfabe ve bayraklarına kadar her şey başka halklardan devşirildiği halde, Yahudilerden bile daha çok kendilerini beğenmiş bir halktır.

1900'lü yılların başlarına kadar Kürtlern çoğunlukta olduğunu Rewan (Erivan)da, günümüzde Kürtler sadece bir kaç köyde kalmışlardır. Onlarda Ermeni Devletinin baskılarından dolayı kendilerine Kürt değil, Êzdi halkı demektedirler. Ermenistandan Avrupa ülkelerine göç edip, ailesi Ermenistan'da olan Kürtler bile, ailelerine zarar verilir korkusu ile, Kürt olduklarını söyleyememektedirler.

1852 yılında Petersburg'da yayınlanan “İstoriçeskiy Pamyatnik Sostoyaniya Armiyanskoy Oblasti v Epohu yego Prisoyedineniya k Rossiyskoy İmperii (Ermeni Vilayetinin Rusya İmparatorluğu İle Birleştirilmesi Devrinin Tarihi Eseri)” adlı esere göre, Ermeni Vilayeti'nde 752 köy bulunmaktadır. Onlardan 521'i Erivan bölgesinde, 179'u Nahçivan'da, 52'si ise Ordubad bölgesindedir. Savaş sonucunda vilayetin arazisinde 359 köy (Erivan bölgesinde 310 köy , Nahçıvan bölgesinde 42 köy, Ordubad bölgesinde 6 köy) tahrip olmuş ve ahalisi doğma yerlerinden ayrı düşmüştü. Yani tahrip edilen 359 köy ilave edildiğinde Ermeni Vilayeti'nde 1111 köy bulunmakta idi. Hesaplamalara göre; hanlıklar işgal edilmeden önce Erivan Vilayeti'nin arazisinde tahminen (17.000 hane Erivan, 4600 hane Nahcıvan ve 2130 hane Ordubad Bölgelerinde olmak üzere toplam 23.730 hane ahali yaşamakta idi. Her hanenin ortalama 5 kişiden ibaret olduğu nazara alınarak, bu arazide 118.650 kişi yaşadığı belirtilmiştir. Bu listelerde, Ermeni Vilayeti'nde 81.749 Müslüman (Kürt) ve 25.131 Hristiyan (Ermeni) bulunduğu kayda alınmıştır.

Sormak gerekmez mi: Ne oldu bu Kürtlere?

1 yorum:

  1. Soykırım soykırım diyor ya hırsızlar, bunlar iki milyon Kürt öldürdüler Rewanda. Wekil Mustafa anılarında yazmıştır. Müslüman Kürtlerin mezarlarından kemiklerini çıkarıp nehirlere atan, insanları tekerliklerin içine koyup yakan, hamile kadınların karınları deşen barbarlar sürüsü. Sanıyorlar ki Kürtler hiç bir şeyin farkında değil.

    YanıtlaSil