12 Mayıs 2012 Cumartesi

Serhildana Seyîdan û Berazan

Serhildana Seyîdan û Berezan (Seyidiler ve Beraziler isyanı) Ağrı İsyanlarıdır...

“Serhildana Seyîdan û Berazan/ Seyidxan û Elican- Weşanên Pêrî) kitabında yazdığı klamı;

Ay de lo looo de lo lo, de lo lo, de lo looo…
De lo lo, de lo lo , ez birîndarim biranooo..
Daye rebene eze bi dîyare Qelenîyê diketim îro şere Tahirxane

Birano carabin ser bikin
Li çiyaye Qelenîye Tahirxan bi se denga li Emerxan kire gazî
Go bave_bave mino, konanî jer bernede!
Şahe Ecem bira bi eskere xwe guman nebe
Nebe eskere min girane
Yeqîn bizane qetla şahe ecem
Li cem biraye te mîna qetle du mirîşkane
Ez çibkim, ji exbala mi ra. Li peşa şahe ecem
Ji evar da ketye pesîra mi koma celalyane

Lo lo lo lo looo
De lo lo , lo lo loo…
Li minê lo lo looo..
Ax ez birindarim biranoooo..

Daye rebene, eze bi dîyare Çîyaye Qelenîye diketim Ha bi dar e
Ji evara Xwede da ji çîyaye Qelenîye te Sirek, sireke sar e
Taxima deste ape Zeze, Bave Cemîlê kîraza welate jere,
îmama serî karîbarê
Tahirxan bi se denga li Emerxan kire gazî
Go bira. hela konanî jer bernede em tu taye tene-ne
Eksere Şahe ecem hezar bi hezar di ser me da hate xare

Şane-şune Keke Zeze, Bave Cemîle li dunyaye gellek hene
Berî hezar u hefsit mere ecem daya
Peşî daxistiye Ava Erez, paşî maye li geduka Ebaskende
Mîrata beşliye ji êvarda di desta da zare-zare
Zeze digo Cemîle meume,
Mi ji ter a nego deng li keke mi neke
Bira tekilîye şahe Ecem nebe
Eskere Şahe Ecem giran e, eksere keke min hindike
Ez ditirsim tu were pe nikare lo lo…
Lo lo , lo lo looo..
Lo lo, lo lo looo..
Ax limine lo lo lo
Lolo ez birîndarim biranooo…
Daye rebene, eze bi dîyare Qelenîye diketim
Îro berfekî li me barî mîna hek e
Xudeyo tu Qelenîya şevitî xirab biki
Îro ji berfe sipî dike mînanî hek e
Tahirxan bi se denga li Emerxan kire gazî
Go bira, miqat be, hela konanî jer bernede
Orta min u şahe Ecem xirab buye
Keseke xwedane xera tune
Ku here patsona şewitî cave bide bave Evla bege
Bira orta bavin u şahe ecem sulhe çeke
Sihuda xweş-mira ku ji Xude da neşixule, gelek zor e
Mîrata beylîye di deste biraye te da selam daye
Heyfa min naye bi tarş u talana
Şahe Ecem merwekî beamus e
Ditirsim tu were erz u eyane me bibe
sere me herda jeke
lo lo looo lo lolo looooo..
lo lo lo, lo lo. Loooooo
Ax limine de lolo..
Ez birindarim biranooo..
Zeze digo Cemîle merume
Keke min li dunya xwaş mer e xweş axaye
Li vî welatî daîm li ber poze şahe ecem e
Eza pepuke, mîr-penç e, yarim şahe

Zeze digo Cemîle koranî di çave min u te da hate
Heyefa mi naye bi kuştina bave min u te tene
De îja rabe binhire pepuke
Bi dizgina Gogerçînê girtine, bere wî dane kela Makoye
Gogerçîn li reza mehîna kiren extermeye
Lo lo lo , lo loloooo..
Lo lo lo, lo loloooo
Ax li minê de lo loloooo

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder