23 Ocak 2019 Çarşamba

Ağrının Hangi Köyünde Hangi Aşiretler Yaşar?

Bu çalışma yaklaşık on yıllık çalışmadır. Eksik ve yanlışları yoruma yazarsanız, yeniden düzenlenir.

LİSTE:

AGIRÎ / AĞRI

Axadevê Jorê (Yukarı Ağadeve): Başimî, Redkan (köyden çıkmışlar)
Axadevê Jêrê (Aşağı Ağadeve): Başimî
Kevirgewrka Başimî (Eskiharman): Başimî
Kevirgewrka Şêxa (Kocataş): Redkan, Şêx
Qezer (Ballıbostan): Başimî, Memanî, Tirtopî
Mengeser (Yazılı): Azerî (Ecem), çend mal Kurd.
Şeko (Başçavuş): Azîzî
Cirih (Uçarkaya): Celalî
Girekol (Doğutepe): Redkan, Memanî, Başimî
Poxana (Sarıdoğan): Redkan, Ecem (Karapapak)
Keşiş (Baloluk): Redkan, Sîpkî, Karapapak
Keşîşê Elî Begê (Akbulgur): Redkan, Êlî
Alîerep (Walîerep) (Kavacık): Redkan
Aşqele (Aşkale): Redkan, Çixurî
Sabûncî (Sabuncu): Redkan
Ezraîl (Güvendik): Redkan, Manikî, Geltûrî, Şatana, 
Ziro (Murat Bucağı): Redkan, Azîzî
Yekmala Zîro (Redka) (Üçevler mezrası): Redkan
Kopqiranê Eyûp Paşa (Küpkıran): Redkan
Qelender (Kalender): Redkan
Sirdo (Gümüşyazı): Redkan
Gundikê Tilik (Tıllık Mezrası (Sırdo): Redkan
Gundikê Lîç (Liç Mezrası (Sırdo): Redkan
Qazî (Kazlı): Redkan, Celali (iki hane), Azizi (iki hane)
Zeyt (Aşağıpamuktaş): Êlî (Êlya)
Gundikê Hecî Arif (Haci Arif Mezrası- Zeyt): Êlî
Gundik (Koçbaşı): Êlî (Êlya)
Qerenewê (Özveren): Êlî (Êlya)
Rebena (Mollaali): Êlî (Êlya)
Bîrka - (Özbaşı) : Êlî (Êlya),  Karapapak (Ecem), Celalî
Dormeliya Jorê (Yukarı Dürmeli): Êlî (Êlya), Kosto, Pîrî
Dormeliya Jêrê (Aşağı Dürmeli): Êlî (Êlya)
Dede Mexsût (Dedemaksut): Redkan
Kanîspî (Beşbulak): Redkan
Gomika Xelife Musa (Mollaosman): Redkan, Êlî
Şebo (Güvenli): Redkan, Dilxêrî
Şebo (Davan Mezrası): Redkan
Kevirê Gezo -Kejo- (Sarıtaş): Redkan
Babina (Konuktepe): Redkan, Pîrebadî
Xidir (Hıdır): Redkan, Ecem (Azerî, Karapapak)
Qisqancka (Taypınar): Redkan, Êlî
Fêra (Ziyaret): Redkan
Şêrwêran (Yakınca): Redkan, Memanî
Ûzinmalî (Uzunveli): Xelesinî
Kevirêker (Sağırtaş): Celalî
Gomika Birûka (Kokulupınar) : Redkan, Birûkî
Yolluyazı (Dambat): Redkan,  Karapapak (Ecem)
Qeyabeg (Kayabey): Redkan
Xididok (Adımova) : Çixurî
Êranos (Ozanlar): Redkan, Xelesinî
Exta Jêrê (Aşağıkent): Celalî (Berekên Sakî û Peyale)
Exta Jorê (Başkent): Celalî (Berekên Sakî û Peyale)
Extê (Ortakent): Celalî (Berekên Sakî û Peyale)
Navîk (Eliaçık): Banokî, Çixurî, Redkan
Cimka (Kumlugeçit): Başimî, Cemaldînî
Korko (Oğlaklı): Başimî
Hêliksan (Çukuralan): Redkan, Sîpkî, Pinaşî, Mankî
Ahmetbeg (Ahmetbey): Redkan, Xelesinî
Kasor (Arakonak): Redkan, Çixurî
Kanisıtri (Balkaynak): Redkan
Çamurli (Çamurlu): Redkan
Pilûr- Yixnîtape (Yığıntepe): Karapapak (Ecem)
Mezre (Otlubayır) : Karapapak (Ecem)
Kopqiranê Eceman (Aşağıküpkıran) (Yeni Mahalle): Karapapak (yarısı)
Oncelî (Yoncalı): Redkan, Celalî, Memanî, Ecem (Azerî)
Bizirxane (Bezirhane): Başimî, Memanî
Darebiya Jorê (Yukarı Yoldüzü): Pîrebadî, Xelesinî, Setkî
Darebiya Jêrê (Aşağı Yoldüzü): Pîrebadî, Redkan, Xelesinî, Azîzî
Yekmal (Çukurçayır): Karapapak (Ecem)
Demizxan (Suçatağı): Karapapak (Ecem)
Mîrangî - Mîrenga (Yurtpınar): Sîpkî
Avamesiya (Balıksu): Delkî
Kanîsî (Balkaynak): Geltûrî
Qoto (Ortayokuş): Celalî, Redkan
Heftreng (?): Celalî
Qerê (Hanoba): Celalî
Gerger (Geçitalan): Ecem, Nezoyî
Xano (Aşağıkarabal): Redkan, Hemdikî, Hemoyî, Sîpkî, Çixurî, Mikaîlî
Elomilo (Dönerdere): Celalî
Zado (Eğribelen): Pinaşî
Wêretega Jêrê (Aşağı Saklıca): Memanî, Redkan
Wêretega Jorê (Yukarı Saklıca): Redkan
Bêlûbaşî (Bölükbaşı): Şahkurdî
Xanereşk (Boztoprak): Kedayî, Melayî, Şêxkî
Çemê Çeto (Cumaçay): Redkan
Sofyan (Çakıroba): Tirtopî
Avamesiya (Balıksu): Delki
Melleozman (Anakaya): Redkan
Qeresû (Karasu): Cemaldînî
Qewax (Kavak): Geltûrî
Qaziyê Zêedka (Aslangazi): Cemaldînî, Çixurî
Açme (Sarıharman): Celalî
Hecîdodo (Kovancık): Celalî

XAMÛR (HEWARAN) / HAMUR

Gundikê Pencerûk (Penceruk Mezrası) : Etmanekî
Kolko (Karakazan) : Etmanekî
Masteka Jorê (Yukarıderedibi): Etmanekî
Masteka Jêrê (Aşağıderedibi) : Etmanekî
Gundikê Kanîperk (Kaniperk Mezrası) : Etmanekî
Qola Jorê (Yukarıaladağ) : Etmanekî
Qola Jêrê (Aşağıaladağ) : Etmanekî
Mûsabeg (Musabey) : Etmanekî
Melehesen (Mollahasan) : Etmanekî
Evdîçixmez (Abdiçıkmaz) : Etmanekî
Xinzîra (Karadoğu): Hemdikî
Şikeft (Erdoğan) : Hemdikî
Gundikê Îs (İs Mezrası) : Hemdikî
Sêvo (Gümüşkuşak) : Hemdikî
Gundikê Doda (Doda Mezrası) : Hemdikî
Şoşik (Karlıca) : Îskî, Redkan
Taneqiran (Danakıran) : Mikaîlî
Gundikê Selîm (Selim Mezrası): Etmanekî
Gundikê Qiyale (Qiyale Mezrası): Etmanekî
Gundikê Çarbera (Çarbera Mezrası): Etmanekî
Gundikê Kanîsark (Kanisark Mezrası): Etmanekî
Gundikê Avtine (Avtıne Mezrası) : Etmanekî
Gundikê Polîkoy (Polikoy Mezrası): Etmanekî
Gundikê Şilopilo (Şılopılo Mezrası) : Etmanekî
Gundikê Kar (Kar Mezrası): Etmanekî
Pîrzeynel (Esenören): Etmanekî
Silêmankumbet (Süleymankümbet) : Etmanekî
Gundikê Çewt (Çewt Mezrası): Etmanekî
Gundikê Qunî (Quni Mezrası): Etmanekî
Gundikê Mêrgezer (Mêrgezer Mezrası) : Etmanekî, Bêrtî
Gundikê Şirikaya Jêrê (Şirikaya Jêrê Mezrası) : Etmanekî
Gundikê Şirikaya Jorê (Şirikaya Jorê Mezrası): Etmanekî
Malxas (Tükenmez) : Redkan, Mikaîlî, Sîpkî (bereka Xelesinî)
Evdê (Ceylanlı) : Redkan, Pîrebadî
Gurgure (Tatlısu) : Bekirî (Pirebadi olan Bekıriler)
Gundê Teze (Tazeköy): Bekirî (Pirebadi olan Bekırile
Qamûşlî (Kamışlı): Bekirî (Pirebadi olanlar)
Bûbê (Yayla): Bekirî (Pirebadi olanlar)
Kasê (Çayır): Bekirî (Pirebadi olanlar)
Xaçuli (Alakoyun): Redkan
Goma Duderî -Akyurt Mezrası- (Seyîtxanbeg köyü): Mikaîlî
Qerewil (Demirkapı): Mikaîlî
Xîlka (Ayvacık): Hemdıki, Etmanekî
Mîlka (Yuvacık): Hemdıki, Etmanekî
Seyîtxanbeg (Seyithanbey): Redkan, Nezoyî, Delkî 
Reboçiyê Jorê (Yukarı Yenigün): Nezoyî
Reboçiyê Jêrê (Aşağı Yenigün): Nezoyî
Mendelixê Jorê (Yukarı Gözlüce): Nezoyî
Mendelixê Jêrê (Aşağı Gözlüce): Nezoyî
Kaniya Herî (Özdirek): Nezoyî
Şeynok (Yapılı): Nezoyî
Çivrik (Ekincik): Nezoyî
Qûçka (?): Nezoyî
Goma Xatûnê (Hatun Komu Mahallesi): Ecoyî
Bûzxane (?):   Ecoyî
Geluta (Kaçmazköy): Redkan, Mikaîlî
Paşvan (Sarıbuğday): Redkan
Penceruk (Kaynaklı): Redkan
Şorık (Aydınlar mezrası): Redkan
Şehîda (Kılıç): Memanî
Eşûrgewk (Çağlayan): Hemdikî
Şêxtokıl (Kandildağı): Baroyî


BAZÎD / DOĞUBAYAZIT

Qerecix (Kalecik): Xelesinî
Gulîce (Güllüce): Xelesinî
Pirexala (Yolüstü): Xelesinî
Omerbeg (Ömerbey): Xelesinî
Tacdî (Aktuğlu): Xelesinî
Babxan (Eskisu): Xelesinî
Qereşêx (Karaşeyh): Xelesinî
Xarik (Esnemez): Şemskî, Heyderî
Tûtek (Aşağıtütek): Şemskî
Teperiz (Çetenli): Redkan
Bizirxane (Bezirhane): Redkan, Xelesinî
Berbere (Alıntepe): Gêloyî, Azîzî
Misûn (Suluçem): Celalî (Bereka Hesokeçelî)
Çilkaniya Şemskî (Yalınsaz): Keskoyî (Celalî)
Kundo (Gökçekaynak): Keskoyî, Hesesorî
Avazirav (İncesu): Hesesorî
Qanik (Dağdelen): Keçelan
Golesor (Çömçeli): Hesesorî
Korim (Dalbahçe): Qotî
Gundikê Pena (Pena Mezrası-Korım): Qotî (milê Hesikî)
Golla (Göller): Hesesorî
Gultepe (Gültepe): Qotî
Şemso (Günyolu): Celalî (Bereka Xello)
Qerebilax (Karabulak): Qotî, Sorî
Birnêreş (Karaburun): Hesesorî, Şêx
Qerece (Karaca): Qotî
Qerekend (Karakent): Hesesorî
Qerekonmez (Kargakonmaz): Keçelan, Hesesorî
Nescît (Mescit): Pinaşî
Qizildizê - Dızê (Ortadirek): Sîpkî, Redkan
Ortilî (Örtülü): Sakî
Qirizmîrze (Pullutarla): Hesesorî (berekên Çavûşî û Malavalî)
Arzep (Sağlıksuyu): Qotî
Qijik (Sazoba): Qotî
Çalixa Tajdoyî (Seslitaş): Keskoyî (milê Reşoyî)
Çalixa Zetoyî (Subeşiği): Heyderî (milê Zetoya), Keskoyî
Zoravatozo (Somkaya): Qotî
Girgopa (Tanıktepe): Hesesorî, Birûkî
Sûrbexana Jêrê (Telçeker): Keçelan, Hesesorî
Alûç (Tulumlu): Pinaşî
Şêxbûbo (Üçgöze): Keskoyî
Çilkanî/Gundê Ecemê Şemo (Üçmurat): Millî, Hesesorî
Meşar (Üzengeli): Keçelan (Keçelî)
Kestek (Yeniharman): Sakî
Dûmo (Yığınçal): Qotî
Îlanî (Yılanlı): Hesesorî
Tewla Jorê (Yukarıtavla): Hesesorî
Taxilka (Bardaklı): Sorî
Masteka (Binkaya): Hesesorî
Noreşîn (Buyuretti): Sakî
Çalê  (Çalıköy): Heyderî (bereka Qazkî)
Çiftlik (Çiftlik): Hesesorî
Gundikê Kurdava (Türkmen Mezrası): Hesesorî
Gundikê Cebekombet (Cebekümbet Mezrası): Hesesorî
Qûcax (Kuçak): Qereçolî
Kelesork (Ayrancı): Celalî

GIYADÎN / DİYADİN

Tewle (Tavla) : Xelesinî
Tapî (Yeşildurak) Xelesinî, Dılxêri
Bezirgan (Satıcılar)Xelesinî
Şikrok (Omuzbaşı) Xelesinî
Îsaxa (İsaaxa) Xelesinî
Qerebazar (Karabazar)Xelesinî, Birûkî, Şahdî, Celalî, 
Kopûzan (Göğebakan)Xelesinî
Cûcan  (Helbeliyurt)Xelesinî
Hecîxalit (Hacıhalit) Xelesinî, Qaskî
Kevirbirî (Taşkesen):  Şemskî, Pinaşî, Qaskî
Zeynel (Yolcupınar): Şemskî, Pinaşî
Şahwelat (Oğuloba): Şemskî
? (Saîtbey):  Şemskî
Tendûrek (Yanıkçukur):  Şemskî
Mîrzecan (Taşbasamak):  Şemskî, Badoyî, Pinaşî, Zetûyî, Hesûyî, 
Kezo (Kezo Mezrası):  Şemskî
Rehmequlî (Rahmankulu):Şemskî
Tûjîbazar (Dedebulak): Şemskî
Ûlîkend (Ulukent): Badoyî, Xelesinî, Şemskî, Qaskî
Dawıd (Davut): Redkan
Piraliya (Pirali): Delki
Şikeft (Büvetli): Qazkî
Şekırbılax (Şekerbula): Badoyî, Hesoyî
Budax (Budak): Delki

PANOS / PATNOS

Qizqapan (Kızkapan): Etmanekî
Qizilqaya (Yalçınkaya): Etmanekî, Şemskî, Redkan
Gundikê Eyêsor (Eyêsor Mezrası): Etmanekî
Gundikê Qanîç (Qaniç Mezrası): Etmanekî
Gundikê Avazirav (Avazırav Mezrası): Etmanekî
Gundikê Berdav (Berdav Mezrası): Etmanekî
Zomik (Göçmez): Etmanekî
Gamêşvan (Değirmendüzü): Etmanekî
Kozê (Akdilek): Şemskî
Kosa (Köseler): Şemskî
Nenecanî (Bozoğlak): Hemdikî 
Çawîş (Çavuşköy): Redkan, Berjêrî
Gurgure (Baştarla): Asî
Siltanmût (Doğansu): Merxurî, Berjêrî
Çawtilî (Çaputlu): Merxurî
Serdagul (Çimenli): Nezoyî
Şîrvanşêx (Oyacık): Memanî, Berjêrî, Şêxa
Lisor/ Liysor (Suluca): Seyîtkî, Asî
Zomika Jorê (Yukarıgöçmez): Xelkî (Xelikan)
Xanık (Kılıçgedik): Redkan
Gundık (Kızıltepe): Badılli
Xweşiya (Üçoymak): Badılli
Qoro (Akyemiş): Badılli
Eşur (Kuruyaka): Badılli
Şêrvanşêx (Oyacık): Memani
Babiya (Andaçlı): Badılli
Axtepe (Aktepe): Badılli
Extereşan (Gökçeali): Badılli
Hurkıt (Ürküt): Badılli
Gamêşvan (Değirmendüzü): Badılli, Berjêrî
Pîromer (Pirömer): Heyderî, Celalî
Dedelî (Dedeli): Heyderî, Celalî, Berjêrî
Xaçuli (Hacılı): Tirtopî
Hasandolu: Celalî
Pinaşya (Düzceli): Memanî
Girêkom (Eskikonak): Berjêrî
Avtine (Susuz): Berjêrî
Kuşkaya: Berjêrî
Zirekli: Berjêrî
Çukurbağ

DUTAX / TUTAK

Şemê (Geçimli): Sîpkî, Azîzî, Karapak (Ecem)
Hasûna (Dorukdibi): Azîzî, Memanî, Etmanekî
Bîşê (Bişe): Redkan (Tujoyî), Şêx,
Çelo (Sarıgöze): Redkan
Qundîn (Güneşgören): Mankî, Redkan
Reşê (Bozkaş): Redkan, Sîpkî, Mankî
Nadirşêx (Atabindi) : Redkan, Xelesinî, Sîpkî
Qerxelixa Şêx Remezan (Aşağı Kargalık):  Redkan, Mankî
Qerxelixa Jorê (Yukarı Kargalık): Sîpkî
Qerecan (Karacan):  Xwêytî, Dilxêrî, Bêrtî, Siwîdî, Şêx
Gundikê Elxêz (Kuşkaya Mezrası): Şêx
Adekend (Adakent): Xelesinî, Redkî (çend mal)
Paletokan (Palandöken): Sîpkî, Ecem (Karapapak)
Gundikê Zozo (Yayla Mezrası): Sîpkî
Gundikê Avşirîn (Aksu Mezrası): Sîpkî
Bendûrya (Bayındır): Karapapak (Ecem)
Gomik (Çobanoba): Karapapak (Ecem)
Meleşemdîn (Akyele): Karapapak (Ecem)
Tetkan (Aşağıkülecik): Karapapak (Ecem)
Şêx Zîlan (Daldalık):  Karapapak (Ecem)
Sêvik (Ekincek):  Karapapak (Ecem), Hemoyî
Esmer (Esmer):  Karapapak (Ecem), Sîpkî
Dêrika Hecî Îso (İsaabat):  Karapapak (Ecem)
Qerexan (Karahan):  Sîpkî
Qereaxaç (Karaağaç)  Sîpkî, Şadiyan, Benzoya
Cemalvêrdî (Cemaverdi): Sîpkî, Memanî
Koşka Jorê - Koşkê Sılê Erep (Yukarıköşk): Sîpkî, Mankî, Çixurî, Memanî, Mamedka, Redkan
Koşka Jêrê (Aşağıköşk): Memanî, Sipkî, Mankî, Ecoyî, Şêx, Berjêri, Azîzî, Hemoyî
Xanik (Kılışgedik):Karapapak (Ecem), Redkan
Sîncan (Sincan): Karapapak (Ecem)
Noxtilî (Dayıpınar) :  Xelesinî
Qewma (Döşkaya): Batkî
Xivê (Erdal): Mankî, Sîpkî, Xelesinî, Bîrîmî, Kurdkî
Gundikê Çarbera (Çarbera Mezrası): Etmanekî
Gultepe (Gültepe): Karapapak (Ecem)
Hoxan (Yayıklı):  Karapapak (Ecem)
Meter (Damlakaya): Mankî, Berjêrî
Mezre (Ozanpınar): Sîpkî, Jîrkî, Mankî
Mûşiya (Soğukpınar): Celalî, Sîpkî, Çixurî, Cumkî
Çelebaşiya (Çelebaşı): Benzoya, Mexsoya, Sêwîdya, 
Birco (Çırpılı): Mankî, Memanî, Sîpkî, Şêx
Qerê (Otluca): Mankî
Berdav (Bintosun): Mankî, Şêx, Memanî (Çend mal)
Hêbo (Bahçe): Sîpkî
Qerexalita Jorê (Yukarı Kara Halit): Sîpkî
Mîrze (Ocakbaşı): Sîpkî, Memanî
Bedo (Beydamarlı): Sîpkî
Topê (İkigözüm): Mankî, Sîpkî
Êngîkoy (Yeniköy): Mankî
Çîrê (Azizler): Sipkî
Lalyûsûf: Sipkî
Brûsko (Çukurkonak): Mankî
Mıledirêj (Taşbudak): Bîrîmî
Kanîdirêj (Sorguçlu): Bîrîmî, Sîpkî, Pilekî
Elxo (Uzunöz): Xello
Hacîbotî (Dikbıyık): Xelesinî,
Kalê (Dönertaş): Recebî
Elecexan (Alacahan): Memanî, Xelesinî
Tikme (Dikme): Mankî
Goma Kazo (Dereköy): Mankî
Milan (Oğlaksuyu): Bîrîmî
Mizraq (Mızrak): Mankî,
Şêx Koran - Qora (Dibelek): Mankî, Sîpkî
Seyît (Bolaşlı): Bêrtî
Hecîûsiv (Hacıyusuf): Mankî, Xelesinî, Şêx
Boşik (Yolugüzel): Karapapak (Ecem), Redkî, Gelturî
Bırnibılax (Burnubulak): Redkan
Mûsik (Ataköy): Karapapak (Ecem)

ZÊDKA / ELEŞKİRT

Mellesilêman (Mollasüleyman): Redkan, Mankî, Kurdkî, Qerbaşî, Memanî, Ecem
Qîlka (Yanıkdere): Redkan, Sîpkî
Memita (İkizgeçe): Redkan
Xaçilî (Goncalı):  Redkan, Kurdkan
Goma Pasto (Goma Pasto mezrası): Redkan
Heyderoxlî (Haydaroğlu): Redkan, Geltûrî, Celalî, Memanî
Kelê (Toprakkale): Redkan, Şemskî, Cemaldînî, Kurdkî
Çelê (Çiftepınar): Redkan
Avxarik (Akyumak): Redkan
Çataelipaşa (Çatalipaşa): Redkan,  Motî
Remikan (Süzgeçli) : Karapapak (Ecem)
Tabo (Ergözü): Motkî (Motî), Çixurî, Sîpkî
Asêb (Alagün): Sîpkî
Kaşkan/Gazka (Gökçayır): Azo (Az) (Zaza Kürtler)
Bavina Jorê (Kanatgeren): Sîpkî
Şamyan (Değirmenoluğu): Çixurî, Heyderî, Mankî
Mûsûrya/Mûsûryan (Sadaklı): Çixurî, Sîpkî, Memanî, Cemaldînî, Berazî.
Sarê (Sarıca): Motî
Gapira (Gözaydın): Badillî
Qopiza Jêrê (Aşağı Kopuz): Kurdikan
Dalkılıç: Redkan
Kevirgewka Redka (Hasanpınar): Redkan
Dahar (Tahir beldesi): Redkan, Pirebadi, Celali
Hemzika (Düzyayla): Badillî, Pinaşî
Garısya (Oklavalı): Redkan, Çıxurî
Xanzır (Yücekapı): Redkan, Manki
Xaşyan (Uzunyazı): Redkan
Bedır (Aydoğdu): Redkan
Geliya (Çetinsu): Redkan
Goma Eyibê Çepê (Eyüpkomu): Redkan
Pirabada (Pirabat): Redkan
Sêvık (Çatalpınar): Heyderi

AVEKEVIR / TAŞLIÇAY

Gundikê Delavê Qîrê (Akyıldız Mezrası) (Kujê-Kağnılı- köyü): Mikaîlî, Pîlekî, Şêxa
Extiyar (Alakoçlu): Mikaîlî, Çivîkî, Redkan
Geldûşa Jorê (Aşağıdumanlı): Pîlekî
Geldûşa Jêrê (Yukarıdumanlı): Pîlekî (Berekên: Melhemdik, Şekê, Şair, Zeydîn)
Avdelik (Balçiçek) : Pîlekî
Mardîk (Çökelge): Pîlekî
Goma Şemê (Gündoğdu): Pîlekî
Goma Ûsê (Samanyolu): Pîlekî
Mela Xwedêda (Tanrıverdi): Pîlekî, Nezoyî
Kornewroz (Yanalyol): Pîlekî, Şêx
Gola Eliyê Xido (Yankaya): Pîlekî
Goma Azê (Yeltepe): Pîlekî
Dizmeydana Jorê (Aşağı Düzmeydan) : Pîlekî
Dizmeydana Jêrê (Yukarı Düzmeydan): Pîlekî
Xilfo (Yardımcılar): Nezoyî
Qobik (Düzgörev):Nezoyî
Elekor (Bayramyazı): Celalî (Keskoyî), Pîlekî, Azerî
Gomika Eyup Axa (Boyuncak): Celalî
Leşko (Çöğürlü) : Celalî, Pîlekî, Şemskî, Sêvoyî, Badoyî, Misirkî, Memanî
Qimûcax (Kumlubucak): Celalî, Qazkî, Karapapak (Ecem)
Dêr (Taşteker): Celalî
Botiya Jêrê (Aşağıesen): Celalî
Botiya Jorê (Yukarıesen): Celalî
Gundê Pirêyê Jêrê (Aşağıtoklu):  Memanî, Karapapak (Ecem)
Gundê Pirêyê Jorê (Yukarıtoklu):  Karapapak (Ecem)
Golesor (Geçitveren): Karapapak (Ecem)
Mîrzexan (İkizyamaç) : Pîlekî, Karapapak
Girêşêran (Dilekyazı): Qazkî
Dîdem (Bayıraltı): Şêxa,  Mikaîlî, Memanî, Çixurî
Şêx Îbrahîm (Gözucu): Şêxa, Mikaîlî
Goma Satê (?):  Şêxa
Gundikê Kanîtetk (Kanitetk Mezrası-Y Düzmeydan):  Pîlekî
Gundikê Hecîheya (Heciheya Mezrası): Pîlekî
Gundikê Şikeft/hişkeft (Şıkeft Mezrası):  Pîlekî
Şem (Şemî) (Gündoğdu):  Pîlekî
Gundikê Gundik (Gundık Mezrası-Goma Ûsê):  Pîlekî
Gundikê Gomekork (Yılanlı Mezrası): Pîlekî
Çerxiya (Güneysöğüt): Pîlekî
Xocik (Yassıkaya): Pîlekî, Azeri
Avekevira Jorîn (Yukarıtaşlıçay): Pîlekî, Azerî
Gomika Şavkê (Şavika) (Karagöz): Celalî
Erez (Aras): Celalî
Qumılc (Kumluca): Qaskî
Gundê Pîrê Jêrê (Aşağıtoklu): Memanî14 yorum:

 1. Sitenizi yeni fark ettim ve hemen takibe aldım, insana davet sitesine de beklerim, geniş kitleler oluşturmak daima güzeldir...Selam ve Dua ile...

  YanıtlayınSil
 2. Merhaba. Yazılarınızı okudum. Bende bir blog açtım. Sizden de destek bekliyorum. İzleyici olarak katıldım. İyi Günleriniz Olsun..

  YanıtlayınSil
 3. benim köyümün adı mıledrej melledırej olmuş taşbudak mıledrej tutak yaşlışı düzelltirmisin çok iyi bir çalışma ve birimilerden bir endam da ben oluyorum

  YanıtlayınSil
 4. şılopılo köyünü unutmussunuz birde grakoo köyü

  YanıtlayınSil
 5. Diyadin'de yaşayan Çomoyiler üzerine;

  Çomoya yê çok deve
  Topa ûrîs navkeve
  Yekî digirî yek direve ������

  YanıtlayınSil
 6. köy isimlerin türkçe yapılması yüzünden çoğunu hatırlamıyorum. benim köyü yazmamışsınız 😊 şekerbulak köyü hesoyî ve zaroyî isminde iki aşiretten oluşur. Soran var mesela burda da şemski zaroyî ve hatırımda olmayan bi kaç tane daha var. hatta soran Diyadinin en büyük köylerinden nasıl burda yok şaşırdım. burda güncelleme yapacaksanız size yardımcı olabilirim aile büyüklerinden birini konuştursam Diyadinin çoğu köyünü sayar hatta hepsini diyebilirim

  YanıtlayınSil
 7. Bizim köyün adı Qaziya zedkan (aslangazi) asiret ise cemaldini ve çuxuri

  YanıtlayınSil
 8. Taxilka tenê Sorî dijîn Qerebilaxe ji Sorî û qoti

  YanıtlayınSil
 9. Elî aşireti agri isyanina katildi çi ben Elî liyim

  YanıtlayınSil
 10. Patnos Xaçuli (Hacılar) köyü yok Tırtopi (Heyderi) aşireti

  YanıtlayınSil
 11. Patnos Xaçuli (Hacılar) köyü yok Tırtopi (Heyderi) aşireti

  YanıtlayınSil