26 Haziran 2011 Pazar

Dr Nuri Dersimi Ağrı isyanlarından Bahs ediyor


Dr Nuri Dersimi Ağrı isyanlarından Bahs ediyor

1927/28/29/1930, ihsan Nuri Paşa kumandasındaki Ağrı
Kürt istiklal savaşlarında evvel emirde Türk orduları aciz gösterdiler. 1930 sonlarında birkaç ordu ile başarı elde ettiler. Bu savaşın yalan olarak bir ingiliz parmağı olduğuna dair Türk idaresinin yatığı hilekâr siyaset yüzünden hem hudut bulunan doğu devletleri (Rusya-Iran) insani mebdeini siyasi emellere feda etmek suretiyle mazlum Ağrı Kürtlerine iltica hakkını red ederek Türklere maddi ve manevi yardımda bulunmuşlardır.


1930, Ağrı savaşlarını desteklemek için Doğu Dersim isyan etmişti. Müşir Fevzi Paşa ordusuyla Kolonel Rüştü kumandasındaki askeri fırkalar Dersim isyanını bastırmağa gelmişlerdi. 27.10.1930 da kumandan Sırrı fırkası tamamen Kürtlere


teslim olmuştu. 7. II .1930 da Ağrı'dan dönen üçüncü fırka komutanı Ömer Halis Paşa, Kolonel Rüştü kuvvetlerini takviye


ederek harbe iştirak etmişti. Dersim dağlarında kış fırtınaları yüzünden Türk orduları Erzincan'a dönmeye mecbur kalmışlardı. Ağrı harbi neticesinde bir hulye (vehmi remz) bilinerek "Muhayyel Kürdistan burada medfundur" diye Milliyet


gazetesinin yapmış olduğu karikatürü aşağıya dere ediyorum.


Kürdün hürriyet aşkı bir hülya telakki edilerek Osmanlı


imparatorluğu teşkil edip yine bir hülya bilinen Bulgaristan


Yunanistan, Arnavutluk, Sıbistan, Romanya ve Arabistan toprakları milletlerinin geçtiği tarihi yoldan Kürt milletinin '


de geçerek er geç hedefine erişeceğini anlamamış bir tek Türk


devlet adamı kalmış ise bu Türkler adına bir felaket olacağı


kanaatindeyim.


Dr Nurî Dersimi - Halep


Kaynak:Türkiye Reisicumhuru Mustafa Kemal'e açık Mektup


Nuri DersimiHiç yorum yok:

Yorum Gönder