5 Ekim 2010 Salı

BEDÜÜZAMAN VE ANA DİL


Anadil; milli duygulara ait parıltıların, yansıma alanıdır.
Anadil; edebiyat ürünlerini meyve veren bir kelime ağacıdır.
Anadil; eğitim ve öğretim hayatımızın damarlarında dolaşan kandır.
Anadil; bir milletin kıymet ve gelişmişliğinin ölçüm aletidir.
Anadil; doğrudan doğruya vicdanlara yol bulup, anlamları radyum ışınları gibi zihne yerleştirdiği için öğrenmede en etkili yoldur.Ey Kürtler! İhmalkarlığınız yüzünden son derece düzensiz kalmış ve sadece bazı dalları aşılanmış olan diliniz, cennetin tuba ağacı gibi bir ağaç olma kabiliyetine sahip olduğu halde;
kurumuş, perişan kalmış ve medenileşmenin dili olan edebiyat oluşturma noktasında eksik kalmıştır. İhmalkar tutumunuzdan dolayı kalbini kırmış olduğunuz Kürtçeniz, sizi milli onurunuza şikayet etmektedir.Kaderin insan üzerindeki damgası dildir. İnsanın gerçek görüntüsü dil sayfası üzerinde çizilen ifade nakışları ile resmedilmektedir. Anadili konuşup anlaşmak doğal olduğundan, zihin düşünme Faaliyetleri esnasında kelime bulma zorluğu çekmez. Alış -veriş yalnız mana ile olduğundan zihin çatallaşmaz. Anadili ile zihne aktarılan bilgiler, taş üzerine yapılan nakışlar gibi kalıcı olurlar. Milli dilin kıyafetlerine bürünen her ne olursa olsun tanıdık ve cana yakın görünür.Ey Kürtler! Şimdi size milli hamiyet dünyamızdan önemli bir kişiliği takdim ediyorum. O da Motkili Halil Hayali Efendidir. Milli hamiyetin her alanında olduğu gibi dil alanında da öncülüğü kimseye kaptırmamıştır. Dilimiz Kürtçenin temeli olan alfabe ve dil bilgisini oluşturmuştur. Diyebilirim ki; Hamiyet, gayret ve fedakarlık asrı, zayıfları koruma duygularıyla iç içe geçerek onun manevi şahsiyetini oluşturmuştur. Gerçekten Kürdistan'ın İnsan kaynaklarından böyle bir hamiyet cevherine rast geldiğimizden dolayı umutluyuz. Bizim geleceğimiz onun gibi ümidinden birçok cevherle ışıklandıracaktır.İşte bu zat uyulmaya değer bir hamiyet örneği göstermiştir. Geliştirilmeyi bekleyen milli lisanımıza dair bir temel atmıştır. Onun eserine müracaat etmeyi ve attığı temel üzerine bina etmeyi ehl-i hamiyete tavsiye ediyorum....
Sadeleştirilmiştir Bediüzzaman Said Nursi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder