18 Temmuz 2010 Pazar

Welî Sebrî: AVABUN A XOYBUN'Ê

Pistê Serhildan a 1925 ê hinek kurd bûn penaber u berê xwe dan Iraq'ê,Iran û Suryeyê.

Rewsenbîrên kurda ê ku li wederê jîyan a xwe disopandin "Leq a Netewîya Kurd" avakiribûn.

Lê belê rêxistin ne xwirt bû u nedibu bersiv ji bo pirs akurd.Li bakûrê kurdistanê zordarîya tirka u li dijî tirka berxwedan a kurda ji bo rewsenbîra bu sedema avakirina rêxistinek netewî.

Di nav kurdende alozîyên ku hebun dibu wek sedemek ne xwesî.Ew jî wek em bêjîn: Jîyana esîrî,serê brakujî,berjewendîya malbetan u ê.d dibu wek asteng.

Ji bo yekîtiyan kurda di destpêka 1926-1927 gelek civîn hat damezirandin.


Di payîz a 1927 de "Sazîya Netewîya Kurd "bi pêk hat.

Di vî civînê de bi navê serhildan a bakur u rewsenbîrên dervayî welat besdarbibun.

Bi navê XOYBÛN di 5 -10-1927 rêxistin ava bu.

Xoybun'ê di armanca xwede dabu xwiyakirin ku ji bakurê kurdistanê azadîyê bi dest bixine.

Lê belê wek xeletîyek tê zanîn ku Kurdistan ne tenê bakure.Cima ku phistghirtîya saxên din u pirsgrek a kurd gredayîyê hevdubun.

Van komelan hatibu damezirandin.

Bi rastî ez nikarim navên hinek komelan wergerînim kurdîyê.(lê borîn ji we dawxazim xwendevanên heja).

1.Kurdîstan tealî cemîyetî.
2.Teskilat-i ictimaiye.
3.Partîya Netewî kurd.
4.Komela Azadî'ya kurd.

Azadî 1925 ê de rêvêbire serhildanê bu.Ji wî ketirbe berxwedan a Beytulsebab ji bi destê Azadî pêk habtibu.

Di kongre a yekemînde Vahan Papazyan(Ermenî,File) jî cîh ghirti bu.

Ji bo tekilîya Ermenî u kurda gringe ku em tekilîyen wan u kurda bînin ziman.

Seroke Xoybun Celadet u brê wî Kamran Bedirxan bun.Sekreterê Xoybun jî Selîm Memduh bu.

Artîn,Alî Hilmî, Radî Azmî,Rifat,Sudî,Tevfîq,Xaco u e.d jî di xoybunde cih ghirtîbun.

Armanc a Xoybun u kar u barê wî jî carek din em bi kar bînin.

Cima ku Li bakurê Kurdîstane Ewrên res dibe ku were belakirin.Rewsa ku nuh em tedene wek salên berê xwîya dike.Navên hizba heye lê ew bixwe jî wendanin.

Li jor amedebuna Xoybun u rêxistinên ku wî avakirîye li bercave.Gelo iro em ji doh xirabtirin a na?Kê dikare hinek bersiv bide?Ez bixwe nikarim.
Dibe ku siyasetmedarên kurd serê xwe rakin u berê xwe bidin dîrokê u dura jî pêsîya xwe bineherîn.Ji bo gel bibin hêvî.

Dem xwes carek din, ji dil silavên germ ji bo kurdên rêsen.

Welî Sebrî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder