20 Temmuz 2010 Salı

Ala Rengîn İlk Ağrı'da dalgalandı

ALA RENGİN PÎROZ E...!Daha önce Amed' de bir bayrak öpüldü, kimileri güldü, kimileri de ağladı...Sonra bir başka yerde de bir bayrak yakıldı.(Mersin olaylari)Kimisi saldırdı , kimisi de mağdurlaştı.Her iki vaada da kürdler mağdur ve acınacak bir ulus derekesine getirildi.Eğer Kürdler bir ulus ise, ki kuşku götürmez.Öyleyse o ulusun ulusal değerleri, ortak bir paydada buluşmanın da zeminidir.Parti ve örgütler bu değerleri geliştirmek, özgürleştirmek için kurulurlar.Toprak kutsal bir değerdir. ( kerxanedir diyenler cikti)Bir ulusun dili ve zenginliği o ulusun varolma , kendini yaşatma hakkı da bu kutsallığın olmazsa olmazıdır.Tarih bilinci ; bu değerlerin, bu güne kadar yaşanılan gerçekliğinin açık yüzünün anlatımıdır.Orada kendinizi ararsınız.
Orada verilen kavgaların hikayeleri; daha mutlu ve müreffeh bir hayat sürmenin kavgasıdır.Özgürlüğün ancak verilen kavgalarda amacı ortaya çıkar , pozitif yanlarıyla yüz akı , tersı durumda ise acı yüz ıfadelerineyansır.İkisinde de tecrübe yatar. Birini örnek alır , diğerinden de derslar çıkarırsınız.Tarih bilincinden uzaklaşan insan , tecrübesizliğine de kurban olur.Bu siyaset biliminde de böyledir. Yani ayakları havada , etrafında dönen bir garabetliğe yönlendirir kurum ve kurulusu.Bir tarihçi ; " Bir Ulus için en talihsiz olan şey , tarihlerinin düşmanlarınca yazılmış olmasıdır ." Der.Bu iki bağlamda önemlidir;Birincisi : Düşmanlarca kendine göre verilen renkte ,inkar, yok sayma ,tahribatın her rengi yer alır.İkinci önemli belirleme ise : Bir ulus yok olmak istemiyorsa , kendi kaderinin efendisi olma mücadelesiyle kendini var etmesidir.İradesinin efendisi olma misyonu vardır. Ona helal getirmemelidir.Bu değerlerin yanında sembollerle , uluslar kendilerini tanımlar , Uluslararası arenada bu simge ve sembollerle tanınır.Kendisini ifade eder.Bir ulusal bütünlüğü , günlük yaşamda ulusal marşıyla icra eder.Çünkü orada özgürlük aşkıyla , özgür vatan yaratanların , anısı ve kanı vardır.Bu değerler ne herhangi bir partinin sembolu ne de malıdır. Bütün bir ulusu temsil eder.En başta buna partiler sahiplenmeli ve saygı duymalıdır.Hatta o parti ve örgütler bu değerleri daha da yüceltme sorumluluğu içindedir.Bu gün güney parçasında dalgalanan Ala Rengin özgürlüğün semboludur.Onu küçümseyen , saygısızlık yapan , dil uzatan hem halkın vicdanında mahküm olur, hem de yasalar karşısında yargılanır.Ala Rengin tarihsel olarak ilk kez 1926- 1931 Ağrı özgürlük mücadelesinde dalgalandırılmış , oradan da Mahabad Halk Cumhurıyetin'de de Kürd Ulusunun özgürlüğünü simgelemiştir.Oradan da Güney parçasına ulaşarak , bütün Kürdistanda halkımızın rengi ve Ulusal sembolu olmuştur.Bu kutsallığa saygı duymak her kürd ferdinin de görev ve sorumluluğudur.Düşmanın değerlerine sarılanlar , eğer kendi değerlerini küçümsüyorsa bir ulusun ulusal kurtuluşçusu olabilir mi ?Basit bir değimle , kürd olabilir mi ?Ömrümüzün lanetli kırlangıçları , siyaset cambazları bu halka çok çektirdi.Halen o mecrada neye, kime ? niçin ? ..... hizmet ettiği de belli olmayan ( aslında belli..! ) bir süreçten geçerek, yarınlara umudumuzu yitirmeden ,yürüyenlere selam olsun...Bu Halk, bu ulus hep " romê" nin oyunlara kurban oldu, ya edildi.. TC ye ister direnin, isterse yalvarın sonuç aynıdır.Ama direnerek var olanlar ise bu halkın onuru , geleceğidir.ALA - RENGİN kutsaldır, bu kutsallığa laf yetiştireneler yargılanmalıdır.Güney Kürdistan da bağımsız mahkemeler vardır. Laf atanlar da orada...Boyu kısa ama fitnecilikte mahirleşen bu bay , Kürd Ulusunun yüz karasıdır.İsmini anmak, bana eziyet ve işkencedir. Okuyan zaten anlıyor.ALA RENGİN PİROZ E...!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder