4 Temmuz 2010 Pazar

Ağrı bölgesine ait beddualar


1-Topa xwêdê li te keve
2-Goştê te bibe xwarine mişk û maran
3-Mezelê te ne keve nava tu mezela
4-Dê û bavê te xêrê ji te nebîne
5-Xwûdê te kewîr bike

6-Tu tu xêrê ji xwe nebini
7) Xûn di dev ra hato !
8) Dev li te xwar bibe !
9) Mala te bi serê te da bixelê (hilişîn) !
10) Tu, tu gûna nebîn î (Tu, qet tu gûna nebîn î)
11) Qanser lê hato !
12) Qanser li te were !
13) Su/stû li şikeştî yo !
14-Agir bi derê te keve
15-Agir bikeve mala te
16-Birûsk li te keve
17-Cegera te bişewite
18-Îlancix di gewriya te da were
19-Kevir û kuçik li te bibarin
20-Mal mîrat buyo
21-Top lê ketîyo
22-Tu bi goştê canê xwe kevî
23-Tu bi kansere bikevî
24-Tu car rîya te rast neçe
25-Tu dîn bibî bi çola bikevî
26-Tu hewcîyo ker û kûçikan bî
27-Tu ji herdû çava bibî
28-Tu ker û lal bibî
29-Tu perçe perçe bibî
30-Tu qe mezin nebî
31-Tu rezîl û riswa bibî
32-Tu sêwî bibî
33-Tu têkevî ber desta
34-Tu têkevî ber destê min
35-Tu xêre ji xwe nebînîburda da 32 tane ayrı var...

1-) Tu qe tunevî
2-) Tu xêre nebînê
3-) Hundir qul bûyo
4-) Kezew qul bûyo
5-) Mejo velo bûyo
6-) Firî ku firî bûyo
7-) Ma kesew li te riş bibe
8-) Ma goştê te mar û mişik bixwin
9-) Tu goştê xwe biruçkinî
10-) Ma li te zehr û zikkûm bê
11-) Ma serê li te bihise
12-) Ma serî te li kevirekî bikeve
13-) Heta mirine qa tu rindîye nebinî
14-) Çav riji bûyo
15-) Çav kûr bûyo
16-) Qurşun li te ketiyo
17-) Hîşk bûyo
18-) Har bûyo
19-) Xwîn verşîya.
20-) Dînîk bê û çolle ketîya
21-)Menzîl qût bûya.
22-)Mero gur li te bicivin û goştên te ji hestîyan te bikin.
23-)Tu ji destê xwe bibinî.
24-) Malik li te bela bibê.
25-) Mitike ketîyo.
26-) Kûr bûyo.
28-) Hundir reş bûyo.
29-) Tu gûno nebînî
30-) Tu heri û cex nebi.
31-) Hundir reş bûyo.
32-) Text û teçin te bela bûyo.


1) serê bavê te quna te kım...
2) quna te göribe inşallah )
3) tûûûû kûçkê heram


4) serê te serê ezîzkım
5) te çikî nava rêxê kim
6) .xwelîyê serê te kim
7).qurbana heft kera bî.
8) zıqqûm kerratî
9) .way la lawo rabbil alemîn dijmenê te
10) .gazî (xweda) xudê dikim,tu ser pıştê mal derkevî
11) (xwedê) xude belê bide te.
12) hındırê te hırşe.
13) çûyîna te hebe, hatina te tinebe ıhıı ıhhııı
14) êtîma ser rişk :))
15) xêrê te nebînım
16) emrê te emrê gûlika bahare be.
17) mirazê te cevê te da bimîne.
18) xwedê miraze te neke.
19) ez meyte te hildim.
20) ez şîna te bikim....

21) tu qurba na zarê ewda bî lawo

22) ez te erdê sarr kim
23)afat ser te da were
24 kilîta reş derê te keve
25) qurbana zarê xelkê bî
26) bra xwelî (ax) serê tebe
27) derdê bê derman têkeve hestî û hinav gezeb û pişka te
28) elk te bibe
29) tu tî û bırçî û nano mihtaç bî destê de raberî xelkê be
30) kone te bışevite
31) tu şılî şet bî li erdê bî
32) tu tekevî ber destan
33) yeka te bıbe dudû dudûya te bıbe pênç, ew pencê te jî destê teda pûç bıbe :)

34) dengê zaroka te neyê guhê te
35) şetelî li te rabe
36) ez cil û kincen te bi xêra te bıdım
37) belqıt yo
38) porê te kurkim
39) zevîya te zivan bıgre
40) eyd lı ser te derbas nebe
41) stûna te birize
42) çavênte birijin
43) dıran devê teda nemînin
44) rebi tu har bıbi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder