6 Temmuz 2010 Salı

Ağrı başkaldırılarından sonra çıkartılan yasalar

Arkadaşlar Ağrı isyanında devletin çıkardığı yasa maddelerinden üçünü sizinle paylaşmak istedik lütfen okuyun…

Tüm askeri ve yasal çabalara karşın Ağrı ulusal başkaldırısını bastıramayan Türk devleti, yine klasik sürgün politikasını yürürlüğe koydu.

1927 yılında çıkarılan sürgün yasasının birinci, üçüncü ve beşinci maddelerinde şu ifadeler yer alıyordu:

‘MADDE 1- idari askeri ve içtimai (sosyal) sebeplerden, hükümet şarkdaki (doğu) örfi idare (sıkıyönetim) bölgesinden ve bayazıt (eski doğubeyazıt) vilayetinden 1400 kadar fert ve ailesini ve keza 80 adet isyankar aileyi ve bu bölgeler içindeki ağır ceza hükümlerini, batı illerine nakletmeyi müsaade etmiştir.

MADDE 3- nakledilmiş olan fert ve ailesi, batı illerinde belirtilmiş olan bölgelerde yaşamaya mecburdurlar.
Onlar, daha önceki ikamet bölgelerine dönemezler.
Karşı çıkanlar cezalandırılacaktır.

MADDE 5- Nakledilenlerin terk etmiş oldukları araziler ve üzerinde inşa edilmiş binalar, devlet hazinesinin malıdır. ‘

14.06.1934 tarihinde kabul edilen 2510 sayılı mecburi iskan kanunu’nun metni, diğerlerinden daha dikkat çekicidir.
Türk yöneticiler, bu yasayı Kürtleri tadip (terbiye etme) amacıyla çıkardıklarını açıkça söylemişlerdir.
Bu yasanın çıkarılma gerekçesi ve mantığı, yasa metninin ön sözünde şu şekilde ifade ediliyordu:

‘türkler birçok yere göç etmiş bir halktır, göç ettiği her yerde, asli unsur olmak, orada Türklüğü hakim kılmak ve çevreyi Türkleştirmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır’

daha sonra, yasanın temel hedefi şu şekilde özetleniyordu:

‘anadili Türkçe olmayanları başka yerlere dağıtmak, bunların belli yerlerde toplanmasını önlemek, böylece ülkede kültürel bir birlik sağlamak.

Anadilli Türkçe olmayanları Türklerle karıştırarak, anadillerini unutmalarını sağlamak, tek dille konuşan, düşünen ve aynı hissi taşıyan millet yaratmak.’

Metindeki ‘KAN BİRLİĞİ SAĞLAMAK’ ile ‘BİR MİLLET YARATMAK’ cümlecikleri üzerinde biraz düşünmek gerekmektedir.
Kemalistler, farklı ırklardan gelen toplumu yasa zoruyla tek ırka dönüştürmek istiyorlardı.
Yani kanun zoruyla yeni bir millet yaratmaya karar vermişlerdi.
Sernivîsekê pêveke
Arkadaşlar Ağrı isyanında devletin çıkardığı yasa maddelerinden üçünü sizinle paylaşmak istedik lütfen okuyun…

Tüm askeri ve yasal çabalara karşın Ağrı ulusal başkaldırısını bastıramayan Türk devleti, yine klasik sürgün politikasını yürürlüğe koydu.
1927 yılında çıkarılan sürgün yasasının birinci, üçüncü ve beşinci maddelerinde şu ifadeler yer alıyordu:

‘MADDE 1- idari askeri ve içtimai (sosyal) sebeplerden, hükümet şarkdaki (doğu) örfi idare (sıkıyönetim) bölgesinden ve bayazıt (eski doğubeyazıt) vilayetinden 1400 kadar fert ve ailesini ve keza 80 adet isyankar aileyi ve bu bölgeler içindeki ağır ceza hükümlerini, batı illerine nakletmeyi müsaade etmiştir.

MADDE 3- nakledilmiş olan fert ve ailesi, batı illerinde belirtilmiş olan bölgelerde yaşamaya mecburdurlar.
Onlar, daha önceki ikamet bölgelerine dönemezler.
Karşı çıkanlar cezalandırılacaktır.

MADDE 5- Nakledilenlerin terk etmiş oldukları araziler ve üzerinde inşa edilmiş binalar, devlet hazinesinin malıdır. ‘

14.06.1934 tarihinde kabul edilen 2510 sayılı mecburi iskan kanunu’nun metni, diğerlerinden daha dikkat çekicidir.
Türk yöneticiler, bu yasayı Kürtleri tadip (terbiye etme) amacıyla çıkardıklarını açıkça söylemişlerdir.
Bu yasanın çıkarılma gerekçesi ve mantığı, yasa metninin ön sözünde şu şekilde ifade ediliyordu:

‘türkler birçok yere göç etmiş bir halktır, göç ettiği her yerde, asli unsur olmak, orada Türklüğü hakim kılmak ve çevreyi Türkleştirmek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır’

daha sonra, yasanın temel hedefi şu şekilde özetleniyordu:

‘anadili Türkçe olmayanları başka yerlere dağıtmak, bunların belli yerlerde toplanmasını önlemek, böylece ülkede kültürel bir birlik sağlamak.

Anadilli Türkçe olmayanları Türklerle karıştırarak, anadillerini unutmalarını sağlamak, tek dille konuşan, düşünen ve aynı hissi taşıyan millet yaratmak.’

Metindeki ‘KAN BİRLİĞİ SAĞLAMAK’ ile ‘BİR MİLLET YARATMAK’ cümlecikleri üzerinde biraz düşünmek gerekmektedir.
Kemalistler, farklı ırklardan gelen toplumu yasa zoruyla tek ırka dönüştürmek istiyorlardı.
Yani kanun zoruyla yeni bir millet yaratmaya karar vermişlerdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder